Решиха 20-те дела за строителството на скоростния път Видин – Ботевград

Всичките 20 дела, образувани по жалби подадени срещу Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти-частна собственост за изграждане на Обект „Модернизация на участък от главен път I-1/Е-79/“Видин-Ботевград“ в Административен съд-Видин, са решени.  
Припомняме, че срещу строителството на пътя бяха внесени 20 жалби.

Атакуват с 20 жалби строителството на скоростния път Видин – Ботевград

Анализът на обобщената информация по делата показва, че по 11 от производствата Съдът е отхвърлил жалбите на оспорващите размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях.
По 6 от делата, касаещи земеделски имоти, находящи се в землището на село Ивановци и по 1 дело касаещо земеделски имот, находящ се в землището на Видин, Съдът е изменил Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България като е уважил частично жалбите и е увеличил размерите на паричните обезщетения за претендираните имоти. При постановяване на решенията си, Съдът се е съобразил със събраните доказателства, между които и заключенията на лицензираните експерти с оценителна правоспособност „земеделски земи и трайни насъждения“, вписани в публичния регистър на независимите оценители. Решенията на Съда по тези производства са окончателни.
Прекратените по молби на жалбоподателите 2 дела, определенията на които подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седем дневен от съобщението на страните, не са оспорени и са влезли в законна сила.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *