Ден: 08.09.2020

Днес в сайта на Системата за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски заведения бяха публикувани резултатите...