Ден: 15.09.2020

Новата учебна година стартира в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Скравена с нова площадка по безопасност на движението,...

Ректорът на Техническия университет в София проф.д-р инж Иван Кралов откри новата учебна година в Професионалната гимназия по компютърни технологии...