Предстои именуване на улици във в.з.“Чеканица“ – Ботевград

С настоящото съобщение община Ботевград информира жителите на Ботевград за предстоящо именуване на улици във в.з. „Чеканица“.  Поради няколкократно поставяне на въпроса от граждани, постоянно живеещи в местността, за необходимостта от именуване на улиците, Ви информираме, че можете да внесете Вашите предложения за имена на улици в общинска администрация Ботевград.

 На именуване подлежат 13 /тринадесет/ пътни артерии, които се намират в регулираните граници на в.з.“Чеканица“.  За по-добра ориентация на гражданите  и добиване на  визуална представа е изработена карта на вилната зона с очертани граници на улиците. Картата ще бъде на разположение в стая №5 и стая №7 в сградата на общината. Ще бъде достъпна и на официалната интернет страница на общината – https://botevgrad.bg/     

 Предложенията можете да входирате в Центъра за административно обслужване – партер на общината, гише „Деловодство и информация“ или да изпратите на официалния имейл на община Ботевград – obshtina@botevgrad.org  

 Вашите предложения е желателно да бъдат подкрепени с подписка, включваща лицата, живущи на съответната улица.

  Очакваме предложенията в срок до 30 ноември 2020г. Предложенията ще бъдат обсъдени в общинска администрация Ботевград и ще бъдат внесени за гласуване от ОбС Ботевград.    След влизане в сила на Решението на ОбС Ботевград, всеки собственик на имот, може да заяви издаване на удостоверение за административен адрес.  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.