Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Продължава набирането на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Всички желаещи да се включат в кампанията по Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 трябва да подадат заявление по образец в общинска администрация в срок до 30.10.2020г.  

На всеки преброител ще бъде възложено с договор да преброи предварително определени преброителни участъци, в които обикновено живеят около 200 – 250 лица в около 80 – 100 жилища. Възможно е един участък да съдържа повече или по-малко хора и жилища в зависимост от особеностите на населеното място.

В периода на преброяването преброителите ще посещават домовете от 1 до 15 февруари 2021 г. във времето от 8.00 до 20.00 ч., включително събота и неделя.

При посещението те ще се легитимират със служебни карти, съдържащи трите имена, служебен номер и снимка. Преброителите ще попълват преброителни карти с информация за жилищата и лицата, които ги обитават.

Всеки преброител ще се отчита на своя контрольор за свършената работа. Всеки контрольор ще отговаря за своя контролен район, който ще включва няколко преброителни участъци. Контрольорите ще консултират и подпомагат преброителите в тяхната работа.

Преброителите и контрольорите ще бъдат подпомагани в работата си от общинска администрация, кметовете на населените места и служителите на НСИ. Във всички случаи, когато е необходимо, ще се включват и придружители на преброителите.

Дейностите на преброителите и контрольорите са регламентирани в Закона за преброяването.

Задължителните изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са:  да са навършили 18 години, да имат поне средно образование и да не са осъждани.

Полезно за работата им, но не задължително условие, ще бъде да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държавни служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.

Всички преброители и контрольори ще преминат еднодневно обучение, на което ще бъдат разяснени правата и задълженията им, както и начинът на попълване на преброителните карти. След успешно завършено обучение ще получат необходимите материали за предстоящата работа. В периода от 15 септември до 30 октомври 2020 г. кандидатите трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни и да предоставят своя снимка. Документите се подават в общинска администрация – гише „Деловодство и информация“. След като бъдат разгледани документите, кандидатите ще бъдат информирани за датите и местата на провеждане на обученията. След завършване на обучението ще се сключат договори с преброителите и контрольорите.  

Относно заплащането на преброители и контрольори – може да се запознаете със заповедта на председателя на НСИ ТУК.

С документите за кандидатстване може да се запознаете ТУК.

1 коментар на “Продължава набирането на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *