Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград обявява конкурс за избор на нов управител на общинската болница

Община Ботевград предстои да обяви конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение“ Ботевград ЕООД за срок от три години, съгласно чл. 3 от наредба 9/ 29 юни 2000 година, за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения. Докалдната записка е внесена в Общински съвет и тя ще бъде разгледана и гласувана от общинските съветници на 13 октомври 2020г.

Изисквания към кандидатите са:

  • да притежават образователно-квалификационна степен магистър по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт, или лица с образователно-квалификационна степен магистър по икономика и управление, с придобита образователна научна степен специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт
  • да има най-малко 5 години трудов стаж като лекар или икономист, кандидатите притежаващи образователна степен магистър по медицина да имат придобита основна специалност,
  • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Конкурсът ще се проведе при оценка на писмена разработка на програма за развитие дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград“ ЕООД за тригодишния период.

Конкурсът ще бъде насрочен за 17 ноември от 10 часа в зала „Христо Ботев“ – партерен етаж на община Ботевград.

Предстои кметът Иван Гавалюгов да назначи комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

Председател Борис Борисов – заместник-кмет община Ботевград Секретар Николай Николов – ачалник отдел „Правно нормативно обслужване“

Членове – представител на Районна здравна инспекция

В комисията ще бъдат включени още двама челнове, които ще бъдат определени по време на засеанието на Общински съвет-Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *