В КРАЯ НА ОКТОМВРИ ИЗТИЧА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Община Ботевград напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси, на 31 октомври изтича крайният срок за плащане на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства и патентен данък.

Актуална справка за задълженията можете да направите на сайта на Община Ботевград  в секция „Местни данъци и такси“  с ПИК на НАП,  с КЕП или с  получен ПИН код издаден от Община Ботевград.

Начин на плащане:

– по банков път по сметка на община Ботевград:

IBAN: BG93FINV91508404348306

Кодове за вид плащане:

442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442300 ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

442500 2% ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ

441400 ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК

442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

– на каса в центъра за обслужване на клиенти в сградата на Община Ботевград

– на каса в кметствата на селата на територията на общината

– на касите на Easy Pay

– чрез системата за електронно разплащане ePay

– на гише в банка ДСК и Български пощи ЕАД.

– чрез онлайн банкиране от притежателите на сметки в банка ДСК ЕАД, Пощенска банка ЕАД

– чрез онлайн банкиране от притежателите на дигитален портфейл в iCard

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

В случай, че задълженията за местни данъци и такси не се платят в установените законови срокове, то община Ботевград прилага процедура за принудително събиране чрез публичните и съдебни изпълнители.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *