Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Ревизоро иска отлагане на сроковете за регистрация на кладенците

Да се отложи регистрацията на домашните кладенци с една или две години. Това са обсъждали министрите на околната среда и земеделието Емил Димитров и Десислава Танева, съобщи самият Ревизоро в интервю за Нова TV. По думите му със селските кладенци от 10 години се въртял проблемът с регистрацията. Той коментира, че водомерите на кладенците щели да бъдат за промишлените цели. Министър Димитров изтъква като причина за отлагането коронавируса.

„Ще поискаме от парламента да разсрочи регистрацията на кладенците, заяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров в ефира напредаването „Неделята на NOVA“.

Според него няма нужда да се отлага с два, три пет месеца, а по-добре с една или две години.

„Това разсъждаваме със земеделската министърка. Да дадем на хората възможност да могат да го регистрират. Лошото е, че те винаги чакат последния момент. На едно мнение сме аз, тя и дирекцията на водите в МОСВ, че хората не можаха, трябва да им дадем възможност“, каза още министърът.

На въпрос защо иска водомери в кладенците, министърът уточни, че не може да се прави бизнес и да се иска водата да е безплатна.

Да припомним, че преди дни Басейнова дирекция обяви, че Министерството на околната среда и водите напомня на фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, разположени в собствения им имот, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите.При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите щели да се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа:
1. трите имена на собственика на имота;
2. данни за поземления имот: идентификатор, нотариален акт, скица, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
3. дълбочина на кладенеца;
4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
5. начин на черпене на водата – с кофа или с помпа;
6. цел, за която се ползва водата.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.  

Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите на основание § 41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, БР. 98 от 2018 г)

Декларация за годината на изграждане на кладенец за собствени потребности на гражданите

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *