Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Отложиха въвеждането на „Синя зона“ пред блок „Мургаш“ при ремонтирания паркинг в центъра на Ботевград

Общински съвет- Ботевград не прие Докладната записка за въвеждане на  режим за краткотрайно платено паркиране „Синя зона“ за леки и лекотоварни автомобили на околоблоковото пространство при ремонтирания паркинг пред  блок „Мургаш“, пл. „Освобождение“ №5, бл. 60.

Докладната записка бе внесена за разглеждане от Общински съвет-Ботевград по предложение на живеещите в блока, които са поискали да се разшири съществуващата Синя зона и да се осигурят паркоместа на живеещите срещу абонаментна такса.

На заседанието Докладната записка обаче бе  оттеглена от кмета Иван Гавалюгов, по предложение на адв. Георги Донков – общински съветник от ПП ГЕРБ, който е и домоуправител на един от 4-те входа в блока. Част от мотивите за оттеглянето бяха, че е внесена подписка от около 40 живущи в жилищната сграда, които посочват, че не са разбрали ясно целите на въвеждането на кратковременното паркиране.

Преди да бъде оттеглена Докладната записка в Общински съвет се проведе дискусия.

Д-р Марияна Горгачева, председател на Комисията по местно самоуправление и законност предложи да се допълни в чл.26 от Наредбата разрешаване на преференциално паркиране за живеещите в блока и адв. Донков да не участва в гласуването. Кметът Гавалюгов направи уточнение, като отбеляза, че за въпросния паркинг първо трябва да се въведе режим „Синя зона“ и тогава да се въведе преференциално паркиране. „Режим „Преференциално паркиране“ не съществува в действащата нормативна уредба“, каза кметът.

Адв. Георги Донков направи предложение за оттегляне на Докладната записка, поради необмислени действия, от страна на живеещите и поради това, че не е проведено предварително обсъждане. „Живущите очакват тяхното мнение да бъде потърсено, така както бе направено обсъждането на скейт площадката. Тогава отидохте на място и срещнахте с младежите. След като придоби гласност Вашата докладна, тъй като там става дума не само за живеещите, но и за търговските обекти, живущите реагираха. Там има затруднения с влизането на сметосъбиращите камиони на БКС. Там има доста други проблеми, не са само на заинтересованите“, каза адв. Донков. Според него предложението, което е внесено, не е правилно и не отразява виждането на всички живущи в блока.

Донков посочи, че в Наредба 1 е посочено, че преференциалното паркиране се въвежда с решение на Общински съвет. По думите му вече се издават стикери за преференциално паркиране, без решение на Общински съвет. Според него това не е редно и Наредбата не е „изчистена“.

В отговор кметът Иван Гавалюгов посочи, че чл.26 от Наредбата ясно регламентира, че паркирането „Синя зона“ с решение на ОбС позволява да има паркиране на живущи до 15 метра от Синята зона. „За преференциалното паркиране  не става въпрос да се заплаща 1 лев на час, а 80 лв без ДДС на годишна база.  Така че трябва първо да има Синя зона, а след това да се определя преференциално паркиране, което е регламентирано, а не ако Общински съвет реши“, заяви Гавалюгов. Той отправи въпрос към адв. Донков, дали позицията на домоуправителите на 4-те входа е въз основа на живеещите във входа или бърка. „Предполага се, че домоуправителите представляват мнението на живеещите в блока“, каза още кметът.

Д-р Илин Черняшки, председател на Общински съвет, взе думата и обясни, че след като в медийното пространство се е появила информация за въпросната докладна записка, са го потърсили лично и са депозирали подписка от 40 живущи в блока, които заявяват, че изобщо не са били запознати с предложението за въвеждане на „Синя зона“ в околоблоковото пространство.

Адв. Христо Якимов обясни казуса за преференциалното паркиране. Тълкувайки Наредба 1, той заяви, че за да се въведе такова трябва да има вече въведена „Синя зона“. Д-р Канзов, общински съветник от ПП ГЕРБ,  попита адв. Якимов задължително ли е решение на Общински съвет за преференциалното паркиране, след въвеждането на „Синя зона“. Адв. Якимов заяви, че е задължително. Кметът Гавалюгов уточни, че идеята на всяка „Синя зона“ е да се обвърже с преференциалното паркиране за живущите в непосредствена близост до нея.  

Кметът заяви, че на следващата сесия ще внесе предложение за промени в Наредба 1. Адв. Донков приветства това и добави, да се помисли кой къде ще паркира преференциално. В крайна сметка кметът Гавалюгов прие предложението на адв. Донков за отлагане на Докладната записка.

Двадесет и двама съветници гласуваха „ за“ отлагане на докладната, двама се въздържаха и един бе против.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *