Ден: 11.12.2020

Сдружение „Местна активна група“ (МАГ)- Ботевград сформира група от 18 младежи във връзка с реализация на проект „Мотивация на млади...