Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Ден: 15.12.2020

Заключително информационно събитие по проект „Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки“ по...

Днес  Oбщина Ботевград изплати финансова помощ на 41майки, подали заявления в периода от 1.07.2020 30.09.2020г. Размерът на изплатенатасума е 22 000 лв. , както следва: -     19 майки с висше образование по 600 лв. - 11 400 лв. -          1 майка с близнаци с висше образование - 1 200 лв. -          16 майки със средно  образование по 500 лв. - 8  000 лв. -          4 майки с основно  образование по 300 лв. - 1 200 лв. -          1 майка без  образование по 200 лв. -200 лв.