Ден: 28.12.2020

Община Ботевград възнамерява да кандидатства по Проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение по...