ПГТМ „Христо Ботев“ ще обяви прием за дуално обучение по специалността „Промишлена електроника“

Ръководството на ПГТМ „Хр.Ботев“ има заявка от две фирми в Ботевград, които имат интерес към дуалната форма на обучение на ученици. Това са едни от най-големите работодатели в  региона  „Интегрейтид Микро-Електроникс“ /ИМИ и „Сенсата“. Специалността, по която се предвижда да бъде  въведена новата форма на обучение чрез работа е „Промишлена електроника“.

Професионалната гимназия поддържа контакти с фирма ИМИ отпреди две години. Тя датира от среща, инициирана от Община Ботевград с работодатели от общината. Предстои двете институции да подпишат договор. Със фирма „Сенсата“ предстои дас бъдат водени преговори.

В ПГТМ се обсъжда стартиране на дуалното обучение с една паралелка в специалността „Промишлена електроника“ през новата учебна 2021/2022 година. Това е първото училище в Ботевград, което иска да въведе новата форма на обучение чрез работа, съобщи директорът Иван Николов.

 Училищното ръководство се спира на нея, заради по-широкообхватността й. На територията на Ботевград най-големите фирми, които развиват бизнес, са точно в тази сфера. Миналата година училището не успя да стартира учебната година с такава паралелка, тъй като не бе осигурен необходимия брой  за попълване на поне половин паралелка от 13 ученици.

Директорът на професионалната гимназия вече е предложил на педагогически съвет в план-приема да залегне и  паралелката „Промишлена електроника. Новата форма на обучение предвижда  в 10 и 11 клас учениците в тази паралелка да имат подписани договори с фирма ИМИ и да им бъдат осигурени работни места. Ще бъде разписан и различен учебен план  за тези ученици, те ще изучават дисциплини, според които: в 11 клас ще бъдат 3 дни на училище и два дена на работа във фирмата, в 12 клас- ще бъдат 2 дни на училище и три на работа. След завършване на образованието си в ПГТМ „Хр. Ботевград“ учениците ще имат право да останат на работа, ако проявяват това желание. За съжаление учениците до момента проявяват интерес предимно към специалностите „Бизнес администрация“, „Автотранспортна техника“ и „Компютърни системи и технологии“.  

„От ИМИ имаме уверението, че са съгласни да бъдат наши партньори, за да ни разрешат от МОН разкриването на такава паралелка. От фирма Сенсата също са ни дали заявка, че имат желание да наемат ученици на работа, чрез дуалната форма на обучение“, заяви директорът Иван Николов. По думите му предстои среща с ръководството на фирмата, за да бъде договорена тази форма на обучение за възпитаниците на професионалната гимназия. Според Николов в Германия и Австрия този вид обучение отдавна се практикува, повече от 20 години. Според него това е добър имидж за фирмите, които партньорстват в това обучение.

Дуална форма на обучение от 4-5 години в България се практикува в Самоков, Златица и Пирдоп. Директорът изрази мнение, че добрият пример би изиграл своята роля, като през първата година паралелката „Промишлена електроника“ в дуална форма на обучение ще стартира с 13 ученици, като според него през следващата година ще се увеличи техният брой.

В предвид многото спортове, които се развиват в Ботевград, съществува друга идея за създаване на спортна паралелка в гимназията, сподели директорът. Това също е едно намерение, което би било от полза за учениците със засилен интерес към спорта, тъй като за тях също ще бъде разписан индивидуален учебен план, който ще им даде по-голяма възможност за участия в състезания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.