Ден: 12.02.2021

Община Ботевград  е получила отказ от държавата през есента на миналата 2020г пътят през Арабаконак (който служи за алтернативен път...