Month: март 2021

Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ представя изложбата „Строителите на Паметника на свободата“. Фотодокументалната изложба „Строителите на Паметника на свободата“ е посветена на...