Ден: 11.03.2021

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избирателите с постоянен адрес, съответно с настоящ...