Ден: 24.03.2021

Начална тръжна цена в размер от 500 лв без ДДС предстои да бъде утвърдена от общинските суветници в Ботевград относно...