Ден: 23.03.2021

Предвид създалата се епидемична обстановка и нарастващият брой на заболелите от COVID - 19, възниква необходимостта от повече специално оборудвани...