Ден: 16.03.2021

Настъплението на пандемията и натискът върху болниците наложи мерки за справяне с кризата. Вероятно ще се затворят моловете, ресторантите, училищата,...