214 жители на община Ботевград са ваксинирани до момента.151 са преминали през Ковид отделението

Това показва официалната информация на Община Ботевград, която е оповестена в Докаладна записка до Общински съвет – Ботевград, който ще заседава на 25 февруари /четвъртък/. Тогава информацията ще бъде дебатирана и гласувана.

От началото на тежката пандемия, причинена от COVID -19 със заповед на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов бе сформиран Общински кризисен щаб, в който са представени основните институции, отговорни за създаването па организация и контрол по спазването на противоепидемичните мерки, въвеждани поетапно със Заповеди на Министъра на здравеопазването.

Общински кризисен щаб – Ботевград за предотвратяване разпространението на корона вирус COVID -19 е в следния състав:

Председател: Иван Гавалюгов – кмет на община Ботевград

Членове:   Гл. инспектор Красимир Кирилов – началник на РУ на МВР – Ботевград

 • гл. инспектор Тодор Тодоров – началник на РСПБЗН – Ботевград
 • д-р Витка Атанасова – микробиолог в МБАЛ Ботевград
 • д-р Красимир Стаменов – гл. инспектор ОДБХ – ЗЖ – София област
 • д-р Георги Гергинов – гл. инспектор ОДБХ – КХ – София област
 • Стела Иванова – здравен инспектор в РЗИ – София област
 • Стефка Граматикова – секретар на община Ботевград
 • Кметовете на кметства: Врачеш, Новачене, Скравена, Литаково иТрудовец.

В изминалата една година от своето формиране Общинският кризисен щаб /ОКЩ/е провел три присъствени заседания, предвид извънредната ситуация, в която присъствената форма не се препоръчва. Членовете на ОКЩ обаче и до момента са в непрекъсната 24-часова връзка помежду си чрез създадена за целта онлайн група в приложението Viber, споделяйки виждането, че трябва да се действа незабавно според постъпващите в оперативен порядък указания на Националния оперативен щаб, на Областния кризисен щаб – Софийска област и всички министерства, които са пряко ангажирани с издаването на такива.

В първата вълна на пандемията – от началото на извънредното положение до края на месец септември 2020г. приблизително, община Ботевград не беше засегната сериозно от разпространението на COVID -19.

Първите случаи на диагностицирани жители на общината са от края на м. април 2020г. Според официалните данни от Националната система, която отчита новозаразените с вируса и до която общините получиха достъп в края на м. май 2020г., само 38 граждани на община Ботевград са дали положителен тест за COVID -19 до края на м. септември 2020г.

Втората вълна на пандемията обаче – през месеците октомври и особено ноември и декември, се оказа критична за община Ботевград, както и за цялата страна. До края на календарната 2020г. диагностицирани са вече 670 жители на общината, и то само според официалната статистика. Към средата на м. февруари 2021 г. общият брой на заразените по официални данни е около 800 души. От тях – 672 са излекувани, а 55 са починали.

В периода на първата вълна усилията на ОКЩ бяха насочени предимно към превенция на разпространението на заразата чрез изпълнение на всички предписания и инструкции на компетентните органи по отношение на въведените противоепидемични мерки и контрола по тяхното спазване. Създаде се организация за координиране на действията между РУ на МВР – Ботевград, РЗИ – София област и Общинска администрация (чрез служителите от отдел „Контрол по сигурността на обществения ред“ и доброволци, мобилизирани от страна на общината) при извършването на проверки на поставените под карантина лица и спазването на противоепидемични мерки.

От своя страна, Общинска администрация – Ботевград пое организацията по подсигуряване и снабдяване с дезинфектанти за ръце, повърхности и под; лични предпазни средства (маски за еднократна и многократна употреба, шлемове, предпазни облекла); диспенсъри за дезинфектанти, уреди за измерване на телесната температура и др. всички обществени институции в общината като: ОП „Балкан“, ОППД „Боженишки Урвич“, ОП БКС, ЦНСТ, ЦСРИ, ДЦДМУ, Кметствата и Кметските наместничества, както и детските учебни заведения. Те се обезпечават с необходимите им консумативи за безопасна работа в условията на пандемия регулярно, съобразно указанията на Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката.

Регулярно Общината се грижи и за дезинфекцията на обществените площи. Периодично се дезинфекцират пейки, автобусни спирки, кошове за отпадък, паркове и пространства, на които има засилен човекопоток; ежедневно се дезинфекцират общите части в сградите на Поликлиниката и МБАЛ – Ботевград, организирана е работата на Общинска администрация – Ботевград, съобразно въведените мерки за недопускане разпространението на COVID -19.

В първите месеци от пандемията приоритет беше също подготовката на МБАЛ – Ботевград за посрещане на кризисната ситуация.

Веднага след обявяване на извънредното положение спешно е подготвено бившето Очно отделение за хоспитализация на пациенти с доказани положителни проби на коронавирус, първоначално с 10 легла.

За подпомагане на нуждите на МБАЛ – Ботевград в борбата с COVID – 19 бе открита дарителска сметка още през м. март 2020 г.

По решение на Комисия, назначена със заповед на Кмета на общината да контролира и управлява дарените средства, и съобразно предложение, отправено от тогавашния управител на МБАЛ-Ботевград д-р Пламен Китанов, през м. юни с част от парите бяха закупени шест едноканални перфузора и шест пациентски монитора, на стойност 19 260,00 лв. (деветнадесет хиляди двеста и шестдесет лева), които бяха предоставени на болничното заведение. През м. юли, отново със средства от дарителската сметка, се закупи ново оборудване за линейката на общинската болница. То включва: дефибрилатор, чанта за спешна помощ, която съдържа: кислородна бутилка, шлаух за връзка с кислородната бутилка, ларингоскоп, апарат за кръвно налягане, стетоскоп, универсални ножици и други, компактен вакуум аспиратор, подходящ за малка и средна хирургия и антидекубитален матрак. Отпуснатите средства са в размер над 5000 лева.

Като допълнителна мярка във връзка с нарастващия брой на заболелите от COVID 19 в общината по време на втората вълна на пандемията и според указанията на

Министъра на здравеопазването, в МБАЛ – Ботевград спешно беше изграден и разкрит специализиран приемен COVID кабинет в топлата връзка между Блок 1 и Блок 4., за което Общината осигури близо 20 хил. лв. В новоизградената приемна се извършва предварително тестване на пациенти със съмнения за корона вирус, след което се преценява в кое отделение е възможно тяхното настаняване.

Още 12 000 лв. бяха осигурени за ремонтни дейности, доставка и монтаж на инсталация за медицински газове в отделението по вътрешни болести, където се наложи да бъдат разкрити допълнителни 8 места за лечение на заразени с Коронавирус, а за персонала и пациентите на болничното заведение бяха закупени антигенни тестове, както и прецизен вортекс за бързо и сигурно разклащане и смесване на проби. На лечебното заведение бяха предоставени и други консумативи от първа необходимост, както и 45 броя защитни облекла за медицинските лица, обслужващи Ковид отделението.

От края на м, октомври 2020г. Ковид отделението започна активен прием на пациенти, първоначално с 12 легла, увеличени впоследствие на 23. Към средата на м. февруари 2021 г. през отделението за лечение са преминали 151 болни, от тях: 126 – излекувани, 22 – починали и 3 – преведени за интензивно лечение в други болници.

По решение на ОбС – Ботевград в края на календарната година от собствени приходи на Общината бяха отпуснати 114 000 лева за закупуване на нов мобилен дигитален рентгенов апарат, тип „Кугъл“ за нуждите на общинската болница, тъй като наличният в лечебното заведение е морално остарял. Апаратът е изключително необходим при диагностиката на белодробни заболявания, особено в ситуацията на пандемия от COVID – 19.

По инициатива на кмета на общината и председател на ОКЩ в разгара на здравната криза през м. декември 2020г. бе организирана среща разговор на медиците и фармацевтите от община Ботевград с проф. д-р Коста Костов и д-р Петър Чипев на тема: „Обединени в борбата с COVID – 19“, на която бяха споделени добри практики и опит за справяне с пандемията.

Едно от най-сериозните предизвикателства в работата на ОКЩ през изминалата вече година на борба с пандемията от COVID – 19 е осъществяването на ефективен контрол по спазването на противоепидемичните мерки. В съответствие с всички указания и ограничителни заповеди, издавани от компетентните институции, на територията на общината са полагани максимални усилия за осъществяване на контрол.

Само на горещата телефонна линия на община Ботевград служителите от отдел „Контрол по сигурността на обществения ред“ са регистрирали 332 сигнала, свързани с нарушаване на противоепидемичните мерки, на които ежедневно реагират, като изпращат също ежедневно справки за извършените проверки на РЗИ – София област и Областна администрация. В проверките са ангажирани и доброволци /напр. музикантите от Общински духов оркестър, чиято основна дейност в момента е ограничена поради извънредната ситуация/. Водещи институции при съставяне на предписания, констативни протоколи и актове обаче са РЗИ – София област и РУ на МВР – Ботевград.

Според данни от РЗИ – София област за територията на община Ботевград са съставени:

 • 3 бр. актове за нарушения – на хипермаркет и заведение за хранене;
 • 315 бр. предписания за изпълнение на мерки – на хранителни магазини, заведения за хранене, социални заведения и институции, детски градини и учебни заведения; банки и транспортни фирми;
 • ок. 3 000 бр. предписания за поставяне под карантина – на физически лица, заразени с COVID – 19 и/или контактни на заразени лица.

По данни на РУ на МВР – Ботевград:

 1. Образувани производства за неспазване па карантина -11 бр.;
 2. Съставени АУАН по чл.209а – 241 бр.

Чл. 209а (изм. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 ?., в сила от 14.05.2020 г.) (1) Който наруши или не изпълни въведени от министъра на здравеопазването или от директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 4 или 7 и чл. 63а, ал. 1 или 2, освен ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.

 • Съставени предупредителни протоколи по чл.65 от ЗМВР за липса на предпазни маски
 • 280 бр.
 • Брой извършени проверки на адрес на лицата с предписание от РЗИ -5980 бр.
 • Брой извършени посещения с РЗИ за връчване на предписания – 2998 бр.

От началото на календарната 2021 г. основен акцент в борбата с пандемията от COVID – 19 в целия свят, както и в България, е ваксинацията на населението.

По данни на МБАЛ – Ботевград и в съответствие с изпълнението на Националния ваксинационен план,

в община Ботевград са ваксинирани /към средата на м. февруари 2021г/ 214 души, както следва:

 • от I фаза: лекари, медицински сестри, специалисти по здравни грижи, стоматолози и фармацевти – 59 бр.
 • II фаза: педагогически и непедагогически персонал в образователните институции – 93 бр.; потребители и служители в социални институции: 31 бр.;

Ill фаза: служители, участващи в дейности по поддържане на държавата – 31 бр.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.