Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

„Балкангаз 2000“АД с предложение до Общината да ползва третия етаж от бившата сградата „Родина-75 И“

Да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години години на „Балкангаз 2000″ върху обособена част – трети етаж в триетажна масивна административна сграда, представляваща бившата сграда на “Родина-75И” – това предложение е отправил кметът Иван Гавалюгов до общинските съветници . Имотът е частна общинска собственост, намираща се на бул. „Цар Освободител“ №15 със застроена площ от 522.35 кв. м.

Докладната записка е внесена по повод писмо от изпълнителния директор на „Балкангаз 2000“ ЕООД Ботевград Михаил Димитров, в което той посочва, че желае имотът да се ипозлва за административни нужди. В мотивитие си директорът изтъква, че в последните години се наблюдава интензивно увеличаване на териториалния обхват и броя на клиентите на дружеството. „Очаква се усложняване администрирането на продажбите, предвид преминаването от изцяло регулиран към свободен пазар на природния газ. Тези процеси налагат промени в структурата на дружеството, в т.ч. увеличаване капацитета за работа с потребители, обособяване на проектантско и диспечерско звено, съпроводени е разширение и модернизация на материалната база за административната дейност“.

В тази връзка искането на „Балкангаз 2000“ ЕООД е да му бъде предоставен за ползване последния стаж на триетажна масивна сграда , както и намиращите се до сградата три гаражни клетки.

Помещенията в сградата са включени в Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/ 30.12.2020 г. на Общински съвет Ботевград.

2 коментара на “„Балкангаз 2000“АД с предложение до Общината да ползва третия етаж от бившата сградата „Родина-75 И“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *