Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

ТПГ“Стамен Панчев“обяви обществена поръчка за ремонт на сградата на училището

На 19 февруари 2021г ТПГ“Стамен Панчев“ обяви общетсвена поръчка с предмет „Извършване на ремонт на сградата на Техническа професионална гимназия „Стамен Панчев“.

Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 200 025, 00 лева без ДДС. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 01.03.2021, 23:59.

Обществената поръчка обхваща направа на покривна конструкция в съществуваща сграда – 41 кв.м., покриване с метални керемиди – 1184кв.м, ремонт на покрив на учебни работилници- 1100 кв.м, ремонт на учебни работилници – 3800кв.м., ремонт на ПВЦ дограма на 4 етаж – 150 кв.м.

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти, първа група, пета категория или по-висока, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.

Срокът за изпълнение на поръчката: По предложение на участника, но не по малко от 90 календарни дни и не повече от 120 календарни дни.

Средствата са осигурени от инвестиционна програма на Министерство на образованието и науката (МОН) за 2021г. за изпълнение на непредвидени строително-монтажни дейности на училищната сграда и общежитието на „ТПГ „Стамен Панчев“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *