Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

5 104 са младежите в община Ботевград до 29 г

5 104 е общият брой на младежите в община Ботевград към 31 декември 2021 г по данни на общинската администрация. По възрастови групи те се разпределят така: от 15 до 19 години – 1 590 младежи; от 20 до 24 години – 1 615 младежи и от 25 до 29 г – 1 899 .

Изследванията показват, че с нарастването на психологическата независимост на младия човек, все още остава силна неговата социална и икономическа зависимост от семейната среда и родителите. По тези причини често се налага родителите да поемат финансовата издръжка на своите деца дълго след навършване на пълнолетието им и завършване на академични степени с висок образователен ценз. В резултат на това се компрометира доверието във възможностите на местната и държавна администрация да реши въпросите за професионалната реализация на младите хора в общността.

Ново предизвикателство пред младите хора е пандемичната обстановка от COVID-19. Най – засегнатите сфери – ресторантьорство и хотелиерство, са именно тези, към които се насочват голяма част от младежите. Те са подходящи за първа работа с добър доход, за придобиване на опит и трудови навици. Затварянето на тези отрасли влияе негативно на намирането на работа във възрастовата група 18-29 години. Засегнати са още сезонната заетост по курортите, както и временната работа в чужбина за млади хора – „бригади”, с което също са редуцирани възможностите за реализация.

По данни на Бюро по труда – Ботевград в края на 2020г. броят на регистрираните безработни младежи в община Ботевград на възраст от 18 до 29-годишна възраст е 90 души. Младите хора, възползвали се от програмите и схемите за заетост към Министерството на труда и социалната политика, реализирани чрез съдействието на Бюрото по труда – Ботевград през 2020 г., са: Програми за заетост по ОП „РЧР” – 3; „Старт в кариерата” – 1 и Програми и мерки за заетост по ЗНЗ – 11.

С цел задържане на младите хора и преодоляване на безработицата Общинска администрация съвместно с Бюро по труда- гр. Ботевград работи по различни програми и проекти, предоставящи възможности за курсове и обучения за квалификация и преквалификация, които да помогнат за реализацията на младите жители на общината.

На официалния сайт на Община Ботевград е обособен раздел „свободни работни позиции”, където се публикуват всички свободни работни места както в бюджетната сфера, така и по проекти.

Един от приоритетите в политиката на Община Ботевград днес е повишаване качеството и достъпът до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие. В община Ботевград информационни услуги за младежите се предоставят от Общинска администрация, училищата, неправителствените организации, библиотеките н клубовете към читалищата в общината.

Дейност развива и Исторически музей – Ботевград с филиал Килийно училище – с. Боженица, както и с нововъведените Образователни програми по и извън проекта: „Моят час в музея”, както и създадените взаимовръзки между МОН и МК.

Изготвят се музейни уроци, дискусии, прожекция на филми, запознаване с експонатите /анализ, рисунка/;

През 2021 година се планува затвърждаването на няколко образователни програми, стартирали през не до там благоприятна 2020г.

 • „По стъпките на Великите Българи“
 • „Родова памет – известни личности“
 • „Бъдеще и минало“
 • „В началото бе словото…“

Всички културни институции изпълняват ролята на памет за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали, свързани с историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на разнообразна информация те подпомагат хората да участват нтно при обсъждането и вземането на решения по ключови проблеми.

Според личните предпочитания на младежите в община Ботевград, желаещи да спортуват, в административния център – гр. Ботевград, има сформирани 14 спортни клуба за различните видове спорт. Ботевград разполага с две спортни зали – Арена Ботевград /3500 места/ и зала „Георги Христов“. Спортната база се допълва с два футболни терена, ледена пързалка, тенис кортове, открит и закрит отопляем басейн, открити площадки за баскетбол, зала за акробатика, зала за борба и таекуон-до. По проект, реализиран от Общинска Администрация- Ботевград, в общината има оборудвана единствена по рода си баскетболна зала с шутинг – машини, конструкции за баскетбол, които са подвижни от 2,60м до 3.05м и покриват изискванията за състезания от различни възрасти.

Общинската администрация е създала организация за ползване на спортната база от младежи, желаещи да се занимават с баскетбол, футбол, пързаляне с кънки, тенис на корт, плуване. Нивото на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на живот става чрез МКБППМН и медицинските специалисти в училищата в общината. През 2021 година отново е предвидено провеждане на Информационни кампании за борба със зависимостите, за „Превенция на болести, предавани по полов път” и превенция на ранни бракове.

Една от целите на Община Ботевград е развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора чрез разширяване на мрежата от услуги и капацитета на доставчиците им.

Народно читалище „Христо Ботев 1884“, гр. Ботевград организира и поддържа няколко различни форми на обучение, в които деца и младежи могат да развиват талантите си и да изразят себе си в различните видове изкуство: школи с образователна насоченост, танцови, певчески и театрални състави.

С образователна насоченост и развиване на различни видове умения в изкуствата:

 • Детска музикална школа с изучаване на: пиано, акордеон, солфеж;
 • Музикална школа към Младежки духов оркестър е изучаване на: медни духови, дървени духови и ударни инструменти (тромпет, тромбон, бас флигорна, валдхорна, кларинет, барабани);
 • Школа по изобразително изкуство;
 • Представителен танцов ансамбъл „Ботевград” с няколко формации;
 • Детски танцов състав „Орханийче”;
 • Танцова школа „Ботевградска младост”;
 • Мажоретни състави с няколко формации;
 • Младежки духов оркестър;
 • Общински духов оркестър;
 • Детски театрален състав;
 • Драматичен театър;
 • Детски хор е 2 формации;
 • Смесен градски хор;
 • Женска вокална група;

В читалищата успешно се реализира проект „Глобални библиотеки – България”. В библиотеките към читалищата са предоставени за безплатно ползване компютърни конфигурации, които имат интернет осигурен достъп. Всеки, който желае, може да ползва компютрите както за своето обучение, така и за своето личностно развитие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *