Ден: 06.05.2021

Със заповед на министъра на образованието , присъствено в училище ще се обучават по пет випуска от прогимназиален и гимназиален...