Ден: 31.05.2021

Обучение по проект „Мотивация на млади роми за участие в публични политики на община Ботевград“ се проведе в рамките на...