Ден: 13.05.2021

Обществено обсъждане на идейно решение за благоустрояване на бул. Цар Освободител и съседните междублокови пространства в обхвата между кръстовищата с...