Община Ботевград обявява свободно работно място

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността: Специалист „Техническо и архивно обслужване“ в отдел „Териториално и селищно устройство“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: Средно специално с професионална квалификация в направление: строителство, архитектура и геодезия.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.

4. Дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация.

5. Допълнителни изисквания, носещи предимство:

– компютърна грамотност – работа с MS Office, AutoCAD;

– компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба по ЗУТ.

6. Предимство е професионален опит в направлението.

Кратко описание на длъжността:

Tехническа обработка и надлежно оформяне на одобрените инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж и визи за проектиране до влизане в сила на същите. Изготвяне и предаване на влезли в сила актове на възложителя. 

Надлежно архивиране на одобрените инвестиционни проекти и издадените разрешения за строеж с прилежащите документи. Архивиране на други документи и изготвяне на копия от същите. Извършване на справки и обслужване на граждани.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка, УП-3.

5. Документи за придобита квалификация.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  06.07.2021 г. до 30.07.2021 г. включително

Документите на кандидатите се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в  ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *