Разкриват звено „Лична помощ“ към общинска администрация – Ботевград

Общинска администрация – Ботевград предвижда да бъде разкрито звено „Лична помощ“ , което ще предоставя услугата по механизма „Лична помощ“ в сградата на общинска администрация – Ботевград. Числеността на служителите, които ще обслужват звеното е три щатни бройки. Т еще бъдат финансирани в рамките на средствата, които се предоставят за личната помощ по бюджетите на общините, съгл. чл.ЗЗ, ал.2 от Закона за личната помощ.

Разкриването на звеното ще стнае след решение на Общински съвет утре – 29 юли.

Община Ботевград е доставчик на услугата „Лична помощ“ от 01 септември 2019г. От стартиране на дейностите по предоставяне на услугата до момента ангажиментите по нейното администриране се изпълняват от служителите на отдел „Хуманитарни и социални дейности“, съвместно с гл. експерт „Човешки ресурси“. За този период през интегрираната информационна система на АСП е отчетено сключването на общо 374 броя трудови договори с асистенти /за 2019 г.-143 бр., 2020 г.-155 бр. и 2021 г.- 76 бр./.

Всеки месец се обработват средно по 15 заявления на потребители и асистенти, също така се прекратяват средно по 10 трудови договори с лични асистенти на различни основания. Това са мотивите на вносителя – кметът на общината Иван Гавалюгов, които посочва в докладната записка. Освен тях от 1-ви януари 2021 г. влязоха в сила промени в Закона за личната помощ, които регламентираха предоставянето на допълнителни средства по бюджетите на общините за администриране на Механизма „Лична помощ“ (чл.ЗЗ, ал.2 от Закона за личната помощ).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.