Висока пожарна опасност! Ето съветите на РСПБЗН-Ботевград

Уважаеми съграждани, гости и временно пребиваващи на територията на Община Ботевград,

            Предвид  трайно високите дневните температурите през последните дни, както и възникналите пожари на територията на страната, на които сме свидетели, е налице изключително висока пожароопасна обстановка.  Основната причина за възникналите пожари  остава човешката небрежност.

            В тази връзка,  РСПБЗН-Ботевград,  се обръща отново към собствениците на имоти и ползватели на земеделски земи, вилни зони, ловци, туристи, пастири, горски работници, кметовете на населени места и всички други граждани, развиващи дейност, или просто пребиваващи сред природата, да бъдат изключително  бдителни и със своята си дейност не допускат запалвания в полския и горския фонд, като  спазват  основни правила за пожарна безопасност, а именно:

 • да не се  допуска изхвърляне на угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване;
  • да преустановят дейности с уреди,машини и съоръжения,  с които има вероятност да предизвикат искрене и запалване на суха растителност;
   •  да не се  допуска паленето на стърнища и растителни отпадъци върху земеделски земи продължава.
   • да не се изхвърлят стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа;
   • не паркирайте превозни средства и не ги оставяйте да нощуват в близост до посеви или до вече складиран фураж;
   • разчистването от сухи клони и др. в горски участъци, трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!
   • ако сте в близост  до  възникнал пожар и той е  в начална фаза, предприемете мерки за угасяне чрез: насипване на пръст, пясък, потушаване с тупалки от зелени клони;
   • при опасност от бързо усложняване на обстановката потърсете безопасен път за напускане на мястото – в посока, перпендикулярна на вятъра или покрай водни басейни.
   • предпазете дихателните пътища чрез поставяне на намокрени кърпи, дрехи върху устата;

            Нека, заради  човешка небрежност, не допускаме да  бъдат изгорени хиляди декари гори и се нанесени материални щети.

            В случай на пожар, съобщете незабавно  на единния номер за спешни повиквания 112, като предадете информация за точно местоположението на пожара.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.