Ден: 31.08.2021

"ЛКС" ООД- град Мездра е единственият кандидат в обществената поръчка с предмет: „Ремонт и подмяна на главен разпределителен водопровод и...