Ден: 04.08.2021

30 900 лева финансова помощ изплати Община Ботевград на  майкиподали заявления в периода01.04.2021-30.06.2021г. 24 майки с висше образование са получили по 600лв. - общо 14 400 лв. 28 майки със средно  образование са получилипо 500 лв. - общо 14  000 лв. 1 майка със средно образование с близнаци е получила 1 000 лв. 5 майки с основно  образование...