Ден: 26.08.2021

За четвърта поредна година „Ателие Боженица“ със съдействието на Община Ботевград ще проведе „Пленер в Боженица – изкуство край реката“. Организаторите...

Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация...