Ден: 24.10.2021

Съгласно разпоредбите на Закона за автомобилните превози в срок до 31 октомври общинските съвети определят минимални и максимални цени за...