Ден: 28.10.2021

Министерство на здравеопазването съобщи списъка на лечебните заведения с лаборатории и самостоятелни медикодиагностични лаборатории на територията на София и областта,...