Валентина Ричанек с правни действия срещу Balkanec.bg

На 9 октомври  2021 г Balkanec.bg публикува информация с невярно съдържание по адрес на г-жа Валентина Ричанек, която е кандидат за народен представител от БСП- София област за 47-то Народно събрание. Публикацията целенасочено манипулира общественото мнение и оронва доброто име на кандидата за народен представител.

Това бе повод Ричанек  да  предприеме правни действия срещу медията. Изготвена е нотариална покана от нейни адвокати, която ще бъде връчена на Balkanec.bg от местен Нотариус, с която на редакторите на сайта се предоставят 3 дни да свалят публикацията с неверни данни, след което, ако не бъде изпълнено искането й, ще предприеме последващи правни действия и уведомяване на Националния съвет за журналистическа етика .

Във въпросната статия се споменава, че г-жа Ричанек е роднина на Корнелия Нинова, че е видна общественичка и живее в Ботевград от 2 години. Нито едно от  твърденията не е вярно.

След проведен телeфонен разговор с г-н Цветан Цолов на 25.10.21г., в който Валентина го призовава за доброволно премахване на невярното съдържание, нейният призив бива отхвърлен с голяма доза наглост от страна на г-н Цолов.

Това поставя под съмнение етиката, обективността и достоверността на медията, тъй като и 3-те твърдения написани за Ричанек, са публично достъпни и лесно – доказуеми в липса на обективност.