Ден: 23.11.2021

Община Етрополе обяви обществена поръчка за въвеждане на енергоспестяващи мерки в Административната й сграда. Предметът на общественато поръчка включва изпълнението...

За компаниите е престижно да имат регламентирани отношения с професионална гимназия и да участват в дуалното обучение. Системата е от взаимен интерес, както за фирмата,...