Ден: 20.01.2023

Обществената поръчка има за цел извършване на вътрешен ремонт на физкултурния салон на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр....