Ден: 23.01.2023

През нощта и утре се очаква понижение на температурите и в Северозападна и Западна България дъждът ще преминава в сняг. Агенция...

Във връзка със стартиране процедура по отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската...