Търсят координатор за община Ботевград и община Ябланица по проект „Жилищни условия и овластяване“

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ търси да наеме координатор за община Ботевград и община Ябланица, в рамките на проект  „Жилищни условия и овластяване“, финансиран от Европейския парламент, подкрепен от Европейската комисия и изпълняван от Банката за развитие на Съвета на Европа. Проектът се изпълнява в Словакия, Румъния и България. Фондация „Тръст за социална алтернатива“, асоциация „Интегро“, фондация „Хабитат България“ и Токуда Банк са организациите, изпълняващи проекта в общините Ботевград, Пещера и Ябланица.

Основната цел на проекта е да тества иновативен модел на социални инвестиции, който да преодолее социално-икономическото изключване на хора в неравностойно положение. Моделът се състои от мерки за подпомагане на достъпа до жилище и заетост, като комбинира микрокредити за изграждане/обновяване на жилища с инициативи за изграждане на капацитет като обучение за финансова грамотност и подкрепа за заетост и подобряване на работните умения. 

За фондация „Тръст за социална алтернатива“ 

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. 

Ние инвестираме и разработваме програми в областта на ранното детско развитие, образованието и икономическото развитие и достъп до заетост. В ТСА вярваме, че  справедливото общество не само гарантира равни права за всички граждани, но и предприема активни мерки за преодоляване на бариери, които ограничават достъпа до възможности. Нашата най-главна задача е да съдействаме да се осъществят промени, които да помогнат на хората да развият пълния си потенциал. За тази цел осъществяваме дейности, възприемайки цялостен подход като инициираме ефективни и мониторирани програми с последваща оценка на въздействието им. 

Преки отговорности и задължения 

Координаторът ще бъде отговорен за: 

 • Идентифициране и установяване на партньорски взаимоотношения с работодатели в община Ботевград, община Ябланица и региона;
 • Провеждане на месечни срещи със съответните мениджъри по човешки ресурси или други релевантни мениджъри за набиране на персонал сред работодателите; 
 • Проучване и идентифициране на възможности за обучения, организирани от местни и регионални институции и стажантски позиции във фирми на база интересите на целевата група, включена в проекта;
 • Създаване и поддържане на база данни с фирми-партньори;
 • Организиране и подпомагане на местни, регионални или други събития за насърчаване ролята на частния бизнес за наемане на лица от икономически уязвими групи;
 • Идентифициране и рекрутиране на лица от целевата група на проекта;
 • Създаване и поддържане на база данни с профили на лица, включени в проекта и търсещи работа;
 • Насочване за започване на работа и стаж, както и оказване на подкрепа  при изготвяне на документи за кандидатстване;
 •  Оказване на наставническа подкрепа при постъпване на работа и на стаж, както и в периода на адаптация на работното място; 
 • Активна работа с екипа на проекта на национално и местно ниво, както и включване в ежемесечните срещи на екипа от координатори;
 • Месечен отчет към координатора на проекта;
 • При необходимост изпълнение и на други административни задачи, свързани с ефективното изпълнение на проекта; 

Координаторът трябва да притежава следните професионални квалификации

 • Завършено средно образование или бакалавърска степен, за предпочитане в сферата на управление на човешки ресурси, бизнес администрация или икономика;
 • Най-малко три години професионален опит в частния или нестопанския сектор; 
 • Владеенето на английски/турски/ромски език е предимство;
 • Опит в работата с икономически уязвими общности е предимство;
 • Работа с Microsoft Office и други приложения;
 • Отлични междуличностни умения и способност да комуникира ясно и убедително с представители на бизнеса и уязвими групи; 
 • Внимание към детайлите; способност за администриране на няколко задачи едновременно; умения за управление на времето; 
 • Надеждност и гъвкавост; способност за работа както самостоятелно, така и като част от екип;
 • Проактивност;
 • Безспорна етика.

Възнаграждение и придобивки  

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ предлага работа при непълно работно време с отличен пакет от придобивки и конкурентно възнаграждение, съизмерими с опита. 

Моля, при проявен интерес, да изпратите автобиография и мотивационно писмо до 17.02.2023 г. на адрес: arizova@tsa-bulgaria.org.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *