Ден: 20.02.2023

По покана на методичното обединение по български език и литература към ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – Ботевград на...

Община Ботевград има намерение да реализира 4 обекта, както следва: 1. „Преустройство на съществуваща сграда във временен приют за безстопанствени...

В общинска администрация Ботевград е постъпило предложение от Анелия Виткова — нач. отдел "Контрол по сигурността и обществен ред" в...

Кметът на Общината Иван Гавалюгов свиква консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии за община Ботевград за изборите за...