Обявена е обществена поръчка за Етап 2 от изграждането на велоалеята Ботевград-Трудовец – „Благоустрояване и озеленяване“

Изпълнението на настоящата обществена поръчка e в изпълнение на одобрения проект и в продължение на изграденото до момента трасе (Етап 1). Преди започване на СМР алеята беше твърде тясна и амортизирана с течение на времето. Движението по същата е двупосочно, като ширината от 210 см. се променя на 250 см. Достъпът до обекта е от пътища и общински улици. Трасето е по съществуващ тротоар, разположен между бордюра на пътното платно и съществуващия отводнителен окоп. Началото на велосипедната алея е след края на населеното място с. Трудовец, разположена от лявата страна на пътното платно на път I-3 между с.Трудовец и гр. Ботевград. Намерението на възложителя е да създаде среда за активен и атрактивен отдих.

Всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества, са посочени в количествената сметка. Нея и останалите файлове към поръчката може да намерите ТУК.

Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Договорът за изпълнение на обществената поръчка се счита сключен под условие на чл. 114 от ЗОП (договор с отложено изпълнение), като неговото действие и изпълнение се поставят в зависимост от сбъдване на следното условие: получаване от страна на изпълнителя уведомление, че е осигурено финансиране за изпълнение на поръчката. Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на неосигурено финансиране.
Към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Дейностите ще се финансират със средства на Община Ботевград и/или при условията на осигуряване на финансиране от друг/и източник/ци.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 187 000,00 лева без ДДС или 224 000,00 лева с ДДС. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 13 февруари.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *