Информационна среща ще се проведе в Ботевград на тема „Възможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.“

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) организира информационна среща на тема: Възможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Тя ще се проведе на 28 февруари 2023 г. (вторник) от 11:00 ч. до 15:30 ч. в зала „Ботевград“, намираща се в сградата на общинската администрация (площад „Освобождение“ 13).

По време на информационната среща: участниците ще се запознаят с условията за прилагането на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г., както и с т.нар. „условност“, включваща законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС). По време на тези срещи  експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от компетентността на експертите от НССЗ.

Във втората част на срещата присъстващите ще бъдат запознати с  изискванията за изпълнение на вече одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с: г-н Пламен Банчев (гл. експерт в ТОО – София на НССЗ), тел.: 0885832550, е-mail: sofia_oblast.m@naas.government.bg

ПРОГРАМА

11.00 – 11.40 ч.Обвързаност с условията – базови изисквания (т.нар. „условност“); ДЗЕС, ЗИУ, определения и минимални изисквания.
Лектор: експерт от НССЗ 
11.40 – 13.00 ч. Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.:₋  Интервенции под формата на преки плащания – основно подпомагане на доходите за устойчивост, допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост и др.₋  Новата зелена архитектура – Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните – Еко схеми.₋  Обвързано с производството подпомагане на доходите.₋  Преходна национална помощ.
Лектор: експерт от НССЗ 
13.00 – 13.10 ч.Почивка
13.10 – 14.50 ч.Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.:₋   Интервенции за развитие на селските райони, в т.ч. свързани със задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението – Биологично растениевъдство, Биологично пчеларство, Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство, Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт и други;₋   Интервенции за развитие на селските райони, в т.ч.: Инвестиционни интервенции, Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство, Подпомагане на много малки земеделски стопанства и др.
Лектор: експерт от НССЗ
14.50 – 15.00 ч.      Почивка
15.00 – 15.30 ч. Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., в т.ч. дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г.
Лектор: експерт от НССЗ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *