Община Ботевград с обществена поръчка относно изграждането на мини футболно игрище в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Община Ботевград търси изпълнител за изграждане на мини футболно игрище с изкуствено тревно покритие в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ботевград. В края на миналата седмица бе обявена обществена поръчка, в която строителните фирми могат да подават оферти и заявления за участие.

С настоящата обществена поръчка се предвижда на мястото на съществуваща площадка да бъде изградено мини футболно игрище с изкуствена трева с размери 23,27/44,00м.
Първоначално ще се извърши разнасяне на съществуваща асфалтова настилка, след което ще бъде изпълнен изкоп с дълбочина 50 см. за ивичен фундамент.

След подравняването ще бъде доставена, разстлана и валирана (трамбована) на 2 пласта дрениращ материал по 15 см. – по-ситна и по-едра фракция. Ще бъде положен геотекстил в два пласта.

Предвижда се да бъде положена изкуствена трева за спортни игрища, разчертаване по футболното игрище с бели ленти и доставка и монтаж на оборудване, включващо два броя футболни врати. В зоната на игрището ще бъдат оформени наклони за отводняване.

Ще бъде доставен и положен дренажен материал и геотекстил в два пласта. Предвижда се и изграждане на шахта за продухване на дренажната тръба при евентуално затлачване. По периферията на игрището ще бъде монтирана ограда, както и метална врата за монтаж към оградата. Предвидена е доставка и монтаж на 6 броя пилони за осветителни тела над оградата, обграждаща игрището за мини футбол.

Поръчката е на стойност 144 255,29 лв. без ДДС, осигурени по програма на МОН, а крайният срок за подаване на оферти е 6 март 2023 г.

Всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества, са посочени в техническата спецификация и количествените сметки на поръчката.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *