Кметът на община Ботевград определи местата за поставяне на агитационни материали за изборите на 2 април 2023г

Със заповед от 1 март кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов определи местата за агитационните материали, в рамките на предизборната кампания в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., която се открива на 3 март 2023 г. и приключва в 24:00 часа на 31 март 2023 г.. Те могат да се поставят единствено на определените за целта табла, разположени на пл.“Освобождение“, между магазин “Фреш“ и хотел “Ботевград.

Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерство на вътрешните работи. Събранията се организира! съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Забранява се:

-унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;

-публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани е предизборната кампания; -използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

-използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави;

-използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите;

-използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения; -използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

-провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

-провеждането на предизборна агитация па работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

-предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

-предизборна агитация от служители на вероизповеданията;

-поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;

-в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат;

  • Кметовете на кметствата и кметските наместници определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на съответното населено място.
  • По решение на районната избирателна комисия кметът на общината, кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.

13 изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

  • В срок до 7 дни след изборния ден (9 април 2023 г.) партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Кметът Гавалюгов възлага на служителите от отдел „Контрол по сигурността и обществения ред да следят за спазване на разпоредбите на настоящата заповед.

Контрол по изпълнение на заповедта възлага на Стефка Граматикова – секретар на община Ботевград, кметовете на кметства и кметските наместници от населените места в общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *