Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Общинските съветници Борис Дренов и Тихомир Маринов с питане до кмета Иван Гавалюгов

Общинските съветници – Борис Дренов от БСП и Тихомир Маринов от ПП МИР внесоха питане до кмета на община Ботевград , Иван Гавалюгов, във връзка с Жалба на жители на в.з. „Зелин“ относно решаване на системни проблеми на постоянно и сезонно живущите във вилната зона.

П И Т А Н Е

От Борис Дренов и Тихомир Маринов

Общински съветници в Общински съвет-Ботевград

Уважаеми Г-н Гавалюгов,

На основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на община Ботевград, желаем да получим писмен отговор на следните актуални въпроси:

1.Трябва ли да бъде променен статута и трайното предназначение на имотите на в.з Зелин от „Рекреационни дейности, курорти и вилни зони“ на друг, за да стартира реализирането на:

– тротоари по улиците с по-интензивен поток от пешеходци с цел по-висока сигурност и комфорт на придвижване;

– полагането на пътна маркировка и поставянето на пътни значи на кръстовищата с по-голяма интензивност и опасност от възникването на ПТП;

– регулярни ремонти на компрометираната настилка по улиците във вилната зона;

– почистване на улиците по начин предвиден в чл. 28, ал.1 от Наредба №1 на Община Ботевград;

2. Каква част от абонатите на ВиК-София във в.з. Зелин ще могат да ползват вече пречистената вода от новата пречиствателна станция ?  Този въпрос възникна след като Тихомир Маринов информира протестиращите, че Община Ботевград сътрудничи на ВиК-София по отношение планираното изграждане на мобилна пречиствателна станция за питейни води.

Молим, при възможност да бъде предоставена актуална информация за сроковете на изпълнение на проекта, тъй като преди няколко месеца в местните електронни медии бе поднесена информация, че до края на 2023г. се очаква да заработи въпросната пречиствателна станция, а към момента не са стартирали конкретни СМР дейности.

3. Каква беше причината да не бъде реализирано адекватно като обхват и качество  снегопочистването след последния обилен сняг,  който не беше неочакван според метрологичните прогнози на НИМХ? Има ли санкционирана фирма и/или длъжностни лица?

4.Съдействала ли е и/или с какво би съдействала Община Ботевград по отношение отстраняването на постоянните проблеми с лошото качество на услугите на ЕРМ Запад във в.з Зелин?

Безспорен е фактът, че нарасналия брой постоянно и сезонно живеещи във вилната зона е довел до системни проблеми с показателите (характеристиките)  на качество на ел. енергията по  БДС EN 5060 – отклонение и бързи изменения на напрежението, краткотрайно и продължително спадане на напрежението, краткотрайни и продължителни прекъсвания.

5.Отговарят ли изградените изкуствени неравности (спящи полицаи), изградени по главното шосе във в.з. Зелин и по улица “Комката” на изискванията на Наредбата за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях? Общината одобрявала ли е проекти, които да следват основните изисквания на Наредбата по отношение на: местоположение, маркировката, техническите изисквания (дължина, наклони)? Имате ли информация дали администрацията, управляваща пътя, или собственикът на пътя извършва периодичен контрол на средствата за ограничаване на скоростта на движение, съответно констатирани ли са отклонения от изискванията на гореописаната Наредба?

Настоящите въпроси са следствие на проведена среща с постоянно живущите във в.з. Зелин, проведена на 03.12.2023г. , на която сме присъствали в качеството ни на ползватели на имоти във вилната зона.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *