Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Център за обществена подкрепа – Ботевград обявява свободни работни места

Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград обявява свободни работни места по трудови договори.  Настоящата обява се публикува в изпълнение на „Процедура за подбор на служителите в социалната услуга Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград“. 

Длъжности за социалната услуга „Център за обществена подкрепа“:

„Психолог“ – 1 лице

I. Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: Висше

  • Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър” или „Магистър“
  • Професионално направление – специалност „Психология” 

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Отговорност, инициативност, организационни умения,  умения за работа в екип.

II. Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и семействата. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения.

Социален работник – 1 лице

I. Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: Висше

  • Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър” или „Магистър“
  • Професионално направление – в сферата на социалните дейности 

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Отговорност, инициативност, организационни умения,  умения за работа в екип.

II. Кратко описание на длъжността: Изготвя и поддържа цялостно потребителско досие, регистър, отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документацията по предоставяне на услугата. Оказва подкрепа и грижа на децата и семействата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки. Извършва работа на терен.

Начин на провеждане на подбора:

1.    Подбор по подадените документи

2.    Интервю

Необходими документи за участие в процедура по подбор:

1. Заявление до Управителя на Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград /по образец/ .

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

5. Копие от документи за завършени обучителни курсове в областта /ако е приложимо/.

6. Декларация за съгласие за обработка на личните данни.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на събеседване.

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград, на адрес: пл. Незнаен воин №5, всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 ч. в периода 02.05.2024г. до 31.05.2024г. включително.  

Телефон за контакти: 0894656494

Извършва се преглед на документите и се изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването, часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград и на информационното табло, намиращо се в Център за обществена подкрепа на адрес: гр. Ботевград, пл. „Незнаен воин“ №5. 

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал до Управителя на ЦОП, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *