Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

До 25 май е срокът за подаване на заявления за гласуване на предсрочните избори на 9 юни 2024 г.

Във връзка с насрочените на 9 юни 2024 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители общинска администрация – Ботевград уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината, както следва:

1. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, за всеки избор поотделно /Приложение № 30-ЕП и Приложение № 31-НС/, или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината, не по-късно от 25.05.2024 г.

2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 25.05.2024 г.

За вписване в избирателния списък по настоящ адрес избирателят може да подаде заявление (Приложение №26-ЕП и/или Приложение №27-НС ) – образец от изборните книжа, до кмета на общината/кметовете на кметства или кметските наместници.

Заявленията се подават:

– за Ботевград – в стая №5, етаж I-ви в сградата на Община Ботевград;

– за населените места от общината – в кметствата и кметските наместничества;

Избирателите също така могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата на ГД ГРАО, достъпна на адрес:  https://regna.grao.bg/.

За гражданите не се изисква наличие на електронен подпис.

Избирателите могат да проверят номера и местонахождението на избирателната секция, в която ще гласуват на 9 юни 2024 г. на адрес http://www.grao.bg/elections/

Краен срок за подаване и електронна обработка на заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – 25.05.2024 г.

3. Само кандидати за членове на ЕП, за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК или наблюдатели могат да подадат заявление /Приложение № 77-ЕП/НС/ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – до 25.05.2024 г.

Безплатен телефон за справки в избирателните списъци: 080013699

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *