Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Етрополе бе домакин на престижен форум за околната среда в минната индустрия

Община Етрополе е домакин на Национална научно-техническа конференция „Екологични аспекти в минерално-суровинния отрасъл на България” (16-17 май). Тя е организирана от Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия в партньорство с Елаците-Мед АД, Федерация на научно-техническите съюзи в България, Българска минно-геоложка камара, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Българско геологическо дружество, Геологически институт – БАН и Секция Науки за Земята – Съюз на учените в България.

Престижният форум бе открит от генералния директор на Елаците-Мед АД д-р инж. Ивайло Николов, който заяви, че форумът е възможност за широк обмен на мнения и иновативни практики в минно-добивната индустрия.

Кметът на Oбщина Етрополе инж. Владимир Александров сподели пред участниците, че Етрополе е миньорски град още от 16-ти век и че минната промишленост е гордост за града. „Съжалявам, че на форуми като днешния няма представители на еко-зелени сдружения… Тук, научните конференции, са мястото, където трябва да изразят своите доводи“ – каза г-н Александорв. Подчерта, че в негово лице винаги ще имат подкрепа всички, които милеят за благоденствието на община Етрополе и действат публично, а не скрито.

Председателят на Минно-геоложката камара и изпълнителен директор на Елаците-Мед инж. Драгомир Драганов изказа благодарността си към бранша за спазването на регулаторните изисквания на България. Той очерта и приноса на минната индустрия, който далеч не се изчерпва само с плащане на концесионни такси. „Последното изследване на Института за пазарна икономика, което ще бъде публикувано, показва цялостния принос на сектора към обществото. Общата стойност на продуктите на добивната индустрия в България са в порядъка на около 4,3 милиарда лева, като повече от 2 милиарда са преки и косвени приходи за обществото. Също така, твърде малко хора си дават сметка, че без продуктите от тази индустрия не би било възможно качеството на живот, което имаме“, заяви още инж. Драганов.

Ректорът на Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски“ проф. д-р инж. Ивайло Копрев подчерта, че е крайно време се разбере, че минната индустрия не е тази, която унищожава природата, а индустрията, която създава благата на човека в съзвучие с природата. Ние се обучаваме така да изземаме подземните богатства от земните недра, че да оставим за следващите поколения. Минерално-суровината индустрия е най-заинтересована да бъде екологосъобразна, тя инвестира най-много в най-добрите екологични практики. В университетите, в института на БАН се работи най-много по екологичните проблеми, а не в НПО-та“.

На форума бяха представени 16 доклада за иновации и добри практики в областта на околната среда, здравето и безопасността от представители на Асарел-Медет, Дънди Прешъс Металс, Елаците-Мед, световно утвърдени компании, Геологически институт при БАН, МГУ и др. Те показаха постижения в областта на екологичната устойчивост и управлението на природните ресурси от минния бранш.

„Нашето послание и цел с тази конференция е да покажем на обществеността, че минният бранш е силен и се работи много в посока екология и опазване на околната среда. Минните предприятия в България прилагат последните световни иновативни решения и спазват всички норми, закони и директиви“, каза доц. д-р инж. Кремена Деделянова, председател на НТС по МДГМ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *