Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Приета бе Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ботевград

В началото на април 2024 г. Община Ботевград уведоми за своя Проект за Програма за изпълнение на национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ботевград и план за действие към нея и се предлага нейното приемане от Общински съвет – Ботевград. Природозащитен Център „На Ти с Природата“ е внесъл предложение, с което се редактират някои точки от Програмата.

Община Ботевград предприема дългосрочни мерки за контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез ефективни законодателни механизми и повишаване на културата на отглеждане на домашни любимци. Програмата включва идентификация и регистрация на кучетата, масова кастрация, стимулиране на осиновяванията и повишаване на информираността на гражданите. Финансирането ще се осигури от държавния и общинския бюджет, дарения и от международни програми и проекти. Очакваните резултати включват намаляване на броя на безстопанствените кучета, намаляване на здравните рискове и повишаване на отговорността на гражданите.

По време на обсъждането ѝ в Общински съвет – Ботевград също постъпиха предложения към Програмата за изпълнение. Първото такова бе изготвяне на наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни любимци (кучета и котки). Общинският съветник Иван Джундров предложи да се измести храненето на безстопанствени кучета извън урбанизираната територия на града, да се изградят заградени пространства на открито за разходка и отдих на домашните любимци на стопаните и налагане на контрол за регистрация на домашни любимци в община Ботевград.

На свой ред Петя Кочкова заяви, че трябва да се правят кампании, спомагащи подаряване на кучета, както и подмяна и закупуване на допълнителни дървени кучешки къщи за Общинския приют.

Кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов взе думата и поясни: „Ключовият момент е осиновяването, тъй като това освобождава място в приюта да влизат други безстопанствени животни. Другия по-важен момент е работа с хората, които трябва да ги регистрират и чипират, и, ако то отиде на улицата и е чипирано, ние ще видим кой е стопанина и да бъде санкциониран. Това ни е големия пропуск и дефицит в ефективната работа по отношение овладяване на популацията.“, каза той в своето изказване.

Общинският съветник Дамян Маринов отбеляза, че при кампания за кастрация, чипиране и маркиране след две години ще може да се констатира дали идват безстопанствени кучета от други общини или не. Той призова за малко по-добър контрол в селата.

След г-н Маринов съветникът Георги Данов направи предложение към ръководството на Община Ботевград, а именно – в сайта на Общината да се интегрира електронната система, в която се съдържа информация за всяко едно куче в приюта с изображения, и всеки желаещ да разгледа и да осинови домашен любимец.

Общинските съветници приеха докладната записка с всички предложения с 20 гласа „за“, 0 – „против“ и 1 – „въздържал се“.

Можете да разгледате планът за действие към Програма за изпълнение на национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ботевград, както и самата Програма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *