Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Какво обсъждаха родители, учители и общинско ръководство на срещата по повод приема в първи клас в Ботевград?

На 5 юни се проведе открита среща в зала „Ботевград“ с родители, учители и директори от основните училища в град Ботевград и общинското ръководство по повод сигнали и въпроси за начина на прием в първи клас.

На срещата не присъстваше началникът на Регионалното управление на образованието – София-област Росица Иванова, както и директорите на две от основните училища в Ботевград.

В началото на срещата кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов обясни за т.нар. райониране, което се извършва и налага поради наличието на повече от едно основно училище, съгласно Наредба от 1 септември 2016 г. Тъй като в Ботевград има три основни училища – ОУ „Васил Левски“, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, градът е разделен на три зони, адресите на всяка от които са по-близко до съответното училище.

Кметът спомена и за критериите, по които бъдещите първокласници са разпределяни в четири групи, като водещият критерии е постоянният/настоящият адрес. Ако местата, обявени в план-приема, не достигат, се прилагат и допълнителни критерии. Системата за прием в общинските училища в Ботевград за 2024/2025 година е приета с решение на Общински съвет – Ботевград през януари т.г., както сме информирали.

Към района на ОУ „Васил Левски“ по настоящ/постоянен адрес има регистрирани 97 деца за 2024 г., към ОУ „Н. Й. Вапцаров“ са 104, а към района на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 69 деца. „Всеки един родител може да заяви своето желание да запише детето си, в което и да е училище на територията на община Ботевград, независимо дали е в прилежащия му район или не е. И никой директор не може да откаже това заявление.„, спомена кметът Гавалюгов и продължи с това, че повече са желаещите да се запишат в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, като се наблюдава проблем, свързан с неактуални постоянни/настоящи адреси, с цел прием в така желаното учебно заведение.

Проблемът според присъстващите родители бе недостигът на паралелки за прием в първи клас в другите основни училища, предвид образувалото се сегрегирано ОУ „Васил Левски“, и решението за повечето от тях бе разширяване на материалната база. Градоначалникът опроверга това с идеята, че трябва учениците от ОУ „Васил Левски“ да бъдат добре разпределени и в другите две училища, за да не учат отделно от останалите, както и да се засили желанието на родителите да записват децата си и там, имайки предвид възможния нормален образователен процес.

Дебатите на срещата се заформиха относно разкриването на още паралелки там, където материалната база позволява. Такива основни училища са ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ „Васил Левски“. Разкриването на нови паралелки в първи клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е невъзможно при този брой класни стаи, което го потвърди и директорката Даниела Николова, и някои родители. Г-жа Николова добави, че не е в техен интерес да не приемат още деца.

Другото училище с условия за разкриване на паралелки за прием в първи клас е ОУ „Никола Вапцаров“, което е по-желаното от двете основни учебни заведения с такива възможности. Оказва се, че училището е подало своето желание за разкриване на повече паралелки на 14 март месец 2024 г. Процедурата е изискала становище на Общината, като кметът Иван Гавалюгов, в лицето на Община Ботевград, е дал своето отрицателно такова с аргумента, че няма логика от такива действия преди първо класиране, тъй като са липсвали данни към онзи момент и ще се обезсмисли районирането. Кметът Гавалюгов няма против училищата да разкриват такива паралелки при нужда и наличие на условия, което се прави със заповед на Началника на РУО.

Въпросът, който вълнуваше повечето родители, бе дали от училище „Никола Вапцаров“ ще подадат второ искане за разкриване на нови паралелки. Този въпрос остана без отговор, тъй като директорът на училището не присъстваше на срещата. Кметът подчерта няколко пъти, че при второ такова заявление, училището ще получи мълчаливо съгласие и добави, че миналата година са нарушили процедурата, разкривайки шест паралелки за прием на първокласници без съгласуване с Общината.

Процедурата гласи, че в случай когато броя на местата в първи клас в проекта на училищния план-прием надвишава броя на децата от прилежащия район, се изисква съгласуване със финансиращия орган, в случая Община Ботевград, а когато не се надвишава този брой, следва само Общината да бъде информирана за разкриването на паралелките.

Системата за прием на деца в първи клас в общинските основни училища в Ботевград е съобразена с условията и реда на Националната наредба.

Към края общинското ръководство и родителите бяха единодушни в преразглеждането на въпросното райониране в Ботевград за училищата и причисляване на вилна зона „Зелин“ към района на ОУ „Н. Й. Вапцаров“.

На финала на срещата общинското ръководство представи презентация на присъстващите родители за намерение на Община Ботевград да отдели първокласниците в ОУ „Васил Левски“ от останалите класове. Проектът предвижда да бъде обособен самостоятелен вход и двор само за учениците от първи клас. Ще бъдат изградени зелена класна стая, зони за отдих, зони за игри с иновативни детски съоръжения, стая за „преживявания“ – игротека, както и ще се създаде гъвкаво и трансформируемо училищно пространство чрез мобилно обзавеждане и интерактивни съоръжения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *